Logo.png

#IIICongresoMUSAM

III CONGRESO MUSAM

"Músicas Iberoamericanas: camiños, redes e circuitos". Do 14 ao 16 de outubro de 2021 na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela